Ryfalgoth
Tu me redonnes espoir Takeshino, merci ^^